होम / जिम 30KG डम्बल सेट फिटनेस बाइसेप्स एक्सरसाइज ट्रेनिंग डंबल / बारबेल

होम / जिम 30KG डम्बल सेट फिटनेस बाइसेप्स एक्सरसाइज ट्रेनिंग डंबल / बारबेल

£219.99मूल्य

होम / जिम 30KG डम्बल सेट फिटनेस बाइसेप्स एक्सरसाइज ट्रेनिंग डंबल / बारबेल


मॉडल संख्या: 30KG डम्बल / बारबेल
नाम: 30KG डम्बल / बारबेल
2 इन 1: डम्बल एंड बारबेल
कुल वजन: 30KG
डम्बल प्लेट: 16 पीसी
अखरोट: 4 पीसी
रॉड: 2 पीसी